Category remonty

Remont ulicy Krężnickiej – informacja

Remont ulicy Krężnickiej – informacja 

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 1 czerwca 2018r., Wykonawca robót w zadaniu ,, Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej w Lublinie ( odcinek od posesji nr 71 do skrzyżowania z ul. Pasieczną ” przystępuje do prac, które prowadzone będą etapowo. I etap obejmuje prowadzenie robót brukarskich, warstwy wiążącej i ścieralnej po stronie prawej na odcinku od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej, w drugim etapie przewidziane są prace związane z ww. robotami po stronie lewej na odc. od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej. W czasie trwania robót na pierwszym i drugim etapie nie przewidywane są większe utrudnienia w dojeździe do posesji dla mieszkańców oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. Wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem...

więcej

„Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta”- tymczasowa organizacja ruchu

„Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta”- tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na ww. kontrakcie z dniem 12.03.2018 r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym wyżej wymienionej ulicy.
Pracę będą polegały na przebudowie jezdni ulicy wraz z budową dodatkowych pasów ruchu, przebudowie skrzyżowań oraz budowie chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów na posesje i zatok autobusowych po obu stronach ulicy. W celu odwodnienia pasa drogowego zostanie wykonana sieć kanalizacji deszczowej...

więcej

Rozbudowa ul. A.Grygowej – prace rozbiórkowe

Rozbudowa ul. A.Grygowej – prace rozbiórkowe

p_title

Trwa realizacja zadania ,, Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja. Zadanie stanowi cześć projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski ” do dnia 18 stycznia br. wykonano rozbiórkę 11 przęseł oraz podpór istniejącego wiaduktu – etap I (od przęsła nr 14 w obrębie łącznicy zjazdowej do terenu PKP w kierunku przyczółka od strony ul. Mełgiewskiej).

Zdjęcia z placu rozbiórki

więcej

ul. Staszica – utrudnienia w ruchu

ul. Staszica – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej, w dniu 11 grudnia 2017 r. zamknięta dla ruchu zostanie ul. Staszica, na odcinku od nr 11 do nr 22.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

ul. Krańcowa – utrudnienia w ruchu

ul. Krańcowa – utrudnienia w ruchu.

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniach od 6 listopada 2017r. od godz. 8.00 rozpoczną się roboty bezwykopowe związane z modernizacją kanalizacji sanitarnej w ulicy Krańcowej. Roboty prowadzone będą w trzech etapach i potrwają do dnia 17 listopada 2017r.
Prace prowadzone będą na ,, lewym ” pasie ruchu dla pojazdów poruszających się od ulicy Droga Męczenników Majdanka do ulicy Długiej, gdzie miejscowo wprowadzane będą zajęcia pasa ruchu z zawężeniem jezdni. W pierwszym etapie, zamknięte zostanie przejście dla pieszych znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac, piesi zostaną skierowani na przejście po drugiej stronie ulicy.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

ul. Wojciechowska – utrudnienia w ruchu

ul. Wojciechowska – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje że w związku z wykonywaniem robót bitumicznych związanych z przebudową ul. Wojciechowskiej i budową drogi wewnętrznej osiedlowej ( zakres od skrzyżowania z ul.Morwową na dł. ok. 150 m ) nastąpią utrudnienia z przejazdem ul.Wojciechowską. Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót bitumicznych zostanie zamknięty wjazd w ul. Śnieżyńskiego z ul.Wojciechowskiej.
Dojazd do ul. Śnieżyńskiego będzie możliwy od strony Al.Kraśnickiej i ul. Powstania Styczniowego. W celu usprawnienia ruchu wprowadzone będzie ręczne kierowanie ruchem na czas robót bitumicznych i frezowania nawierzchni .
Przewidywany termin prowadzenia robót od 2 listopada do 9 listopada 2017r.
Termin pr...

więcej

Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich – informacja

Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich – informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA, przystępuje do robót na zadaniu p.n. Zadanie II – przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznej komunikacji aglomeracyjnej planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Prace będą prowadzone etapowo.
Etap I obejmuje rozebranie nawierzchni, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci oświetlenia drogowego, budowę sygnalizacji drogowej co spowoduje wyłącznie z ruchu lewego pasa ruchu al. Kompozytorów Polskich od ul...

więcej

ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że wykonawca budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin planuje w najbliższy poniedziałek, tj. 24 lipca 2017 r. wprowadzić zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na zakresie prac obejmującym ul. Wojciechowską i ul. Bohaterów Monte Cassino (odcinek między al. Kraśnicką a ul. Wojciechowską).

  • Planowane zmiany polegają na:
    zniesieniu ruchu wahadłowego na ul. Wojciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino w kierunku Lipniaka
  • dopuszczeniu do ruchu obu jezdni ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Wojciechowskiej
  • wyłączeniu z ruchu ul. Wojciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul...
więcej

Uwaga kierowcy! Roboty bitumiczne na skrzyżowaniu al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. gen. Ducha

Uwaga kierowcy! Roboty bitumiczne na skrzyżowaniu al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. gen. Ducha

p_title
Informujemy, że SKANSKA SA, wykonawca przebudowy skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. gen. Ducha, przystępuje do ostatnich prac bitumicznych na realizowanym zadaniu. Największe utrudnienia wystąpią w najbliższy weekend, kiedy to ruch w rejonie skrzyżowania będzie możliwy wyłącznie po estakadach.

Czwartek (20 lipca)

Prace rozpoczną się jutro od układania nawierzchni na pasach włączenia i wyłączenia w rejonie ul. Szymańskiego, ul. Puławskiej i zjazdu do marketu spożywczego. Jezdnie główne al. Solidarności zostaną w tych miejscach zawężone, a wlot ul. Puławskiej, do al. Solidarności, zamknięty na kilka godzin. Wlot ul. Szymańskiego, do al...

więcej

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na ul. Bohaterów Monte Cassino

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na ul. Bohaterów Monte Cassino

p_title

W najbliższy czwartek (20 lipca) wykonawca etapu II przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Etap II obejmuje odcinek od ul. Zana do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej.

Na czas robót ulica zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Poza pojazdami budowy zakaz wjazdu nie będzie dotyczył: pojazdów komunikacji miejskiej (z możliwością wjazdu z obu stron), mieszkańców bocznych wlotów tego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino (wjazd wyłącznie od strony ul. Zana) oraz pojazdów zaopatrzenia (wjazd wyłącznie od strony ul. Zana).

Roboty potrwają do października włącznie. Zadanie polega na kompleksowej modernizacji ulicy, czyli m...

więcej