Category remonty

Zmiana organizacji ruchu – ul. Droga Męczenników Majdanka

Zmiana organizacji ruchu – ul. Droga Męczenników Majdanka

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniach od 31 lipca 2020r. od godz. 0.00 do 3 sierpnia 2020r. do godz. 5.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Droga Męczenników Majdanka w rejonie wiaduktu kolejowego. Zostaną zamknięte dla ruchu dwa pasy ruchu jadąc od ul. Wolskiej w kierunku ul. Lotniczej. Cały ruch zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni z podziałem po jednym pasie dla każdego kierunku. Dodatkowo zamknięty zostanie chodnik po stronie ul. Wolskiej.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – informacja

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na ww. kontrakcie z dniem 13 sierpnia 2018 r. rozpoczyna kolejny etap prac. Prace będą polegały na zamknięciu lewego pasa ruchu ul. Abramowickiej od km. 1+600 do km. 1+960 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na dotychczas zamknięty prawy pas jezdni. W związku z powyższymi zmianami przewiduje się utrudnienia w ruchu i zaleca się korzystanie z alternatywnych połączeń.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Remont ulicy Krężnickiej – informacja

Remont ulicy Krężnickiej – informacja 

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 1 czerwca 2018r., Wykonawca robót w zadaniu ,, Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej w Lublinie ( odcinek od posesji nr 71 do skrzyżowania z ul. Pasieczną ” przystępuje do prac, które prowadzone będą etapowo. I etap obejmuje prowadzenie robót brukarskich, warstwy wiążącej i ścieralnej po stronie prawej na odcinku od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej, w drugim etapie przewidziane są prace związane z ww. robotami po stronie lewej na odc. od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej. W czasie trwania robót na pierwszym i drugim etapie nie przewidywane są większe utrudnienia w dojeździe do posesji dla mieszkańców oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. Wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem...

więcej

„Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta”- tymczasowa organizacja ruchu

„Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta”- tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na ww. kontrakcie z dniem 12.03.2018 r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym wyżej wymienionej ulicy.
Pracę będą polegały na przebudowie jezdni ulicy wraz z budową dodatkowych pasów ruchu, przebudowie skrzyżowań oraz budowie chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów na posesje i zatok autobusowych po obu stronach ulicy. W celu odwodnienia pasa drogowego zostanie wykonana sieć kanalizacji deszczowej...

więcej

Rozbudowa ul. A.Grygowej – prace rozbiórkowe

Rozbudowa ul. A.Grygowej – prace rozbiórkowe

p_title

Trwa realizacja zadania ,, Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja. Zadanie stanowi cześć projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski ” do dnia 18 stycznia br. wykonano rozbiórkę 11 przęseł oraz podpór istniejącego wiaduktu – etap I (od przęsła nr 14 w obrębie łącznicy zjazdowej do terenu PKP w kierunku przyczółka od strony ul. Mełgiewskiej).

Zdjęcia z placu rozbiórki

więcej

ul. Staszica – utrudnienia w ruchu

ul. Staszica – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej, w dniu 11 grudnia 2017 r. zamknięta dla ruchu zostanie ul. Staszica, na odcinku od nr 11 do nr 22.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

ul. Krańcowa – utrudnienia w ruchu

ul. Krańcowa – utrudnienia w ruchu.

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniach od 6 listopada 2017r. od godz. 8.00 rozpoczną się roboty bezwykopowe związane z modernizacją kanalizacji sanitarnej w ulicy Krańcowej. Roboty prowadzone będą w trzech etapach i potrwają do dnia 17 listopada 2017r.
Prace prowadzone będą na ,, lewym ” pasie ruchu dla pojazdów poruszających się od ulicy Droga Męczenników Majdanka do ulicy Długiej, gdzie miejscowo wprowadzane będą zajęcia pasa ruchu z zawężeniem jezdni. W pierwszym etapie, zamknięte zostanie przejście dla pieszych znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac, piesi zostaną skierowani na przejście po drugiej stronie ulicy.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

ul. Wojciechowska – utrudnienia w ruchu

ul. Wojciechowska – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje że w związku z wykonywaniem robót bitumicznych związanych z przebudową ul. Wojciechowskiej i budową drogi wewnętrznej osiedlowej ( zakres od skrzyżowania z ul.Morwową na dł. ok. 150 m ) nastąpią utrudnienia z przejazdem ul.Wojciechowską. Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót bitumicznych zostanie zamknięty wjazd w ul. Śnieżyńskiego z ul.Wojciechowskiej.
Dojazd do ul. Śnieżyńskiego będzie możliwy od strony Al.Kraśnickiej i ul. Powstania Styczniowego. W celu usprawnienia ruchu wprowadzone będzie ręczne kierowanie ruchem na czas robót bitumicznych i frezowania nawierzchni .
Przewidywany termin prowadzenia robót od 2 listopada do 9 listopada 2017r.
Termin pr...

więcej

Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich – informacja

Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich – informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA, przystępuje do robót na zadaniu p.n. Zadanie II – przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznej komunikacji aglomeracyjnej planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Prace będą prowadzone etapowo.
Etap I obejmuje rozebranie nawierzchni, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci oświetlenia drogowego, budowę sygnalizacji drogowej co spowoduje wyłącznie z ruchu lewego pasa ruchu al. Kompozytorów Polskich od ul...

więcej

ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że wykonawca budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin planuje w najbliższy poniedziałek, tj. 24 lipca 2017 r. wprowadzić zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na zakresie prac obejmującym ul. Wojciechowską i ul. Bohaterów Monte Cassino (odcinek między al. Kraśnicką a ul. Wojciechowską).

  • Planowane zmiany polegają na:
    zniesieniu ruchu wahadłowego na ul. Wojciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino w kierunku Lipniaka
  • dopuszczeniu do ruchu obu jezdni ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Wojciechowskiej
  • wyłączeniu z ruchu ul. Wojciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul...
więcej