Kryształowa Cegła – nasza praca ponownie doceniona !

Kryształowa Cegła – nasza praca ponownie doceniona !

p_title

13 grudnia 2019r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul.Akademickiej 15 w Lublinie odbyła się XIX Gala konkursu o Kryształową Cegłę. Konkurs, który jest jednym z największych przeglądów dokonań architektonicznych, inżynierskich i konserwatorskich w Europie Wschodniej. Statuetki przyznawano w 11 kategoriach.
W kategorii X Obiekty Infrastruktury Komunikacyjnej, Kryształową Cegłę – Nagrodę Specjalną, otrzymała Gmina Lublin – Zarząd Dróg i Mostów Lublinie -, za wdrożenie systemu przesiadkowego z ruchu podmiejskiego do komunikacji zbiorowej, którą z rąk Organizatorów odebrał, Pan Stanisław Wydrych, Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji.

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, mgr inż. Stanisław Wydrych

 

 

Inwestycja została wykonana w ramach projektu pn:

„Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”

Z podziałem na zadania:
„Zadanie I:
a)budowa trakcji trolejbusowej w ul.Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul.M.Smorawińskiego), w ul.M.Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul.Chodźki do ul.T.Szeligowskiego), w ul. T.Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. M.Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą;
b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:
przebudowa skrzyżowania ulic:M. Smorawińskiego – Chodźki,
przebudowa skrzyżowania ulic: T.Szeligowskiego – J.Czapskiego;
c) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. E.Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów;
d) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą, jako dojazdu do w/w pętli i parkingów.
Zadanie II
przebudowa skrzyżowania ulic: J.Elsnera – Kompozytorów Polskich wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej.
Zadanie III – budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej.
Zadanie IV – budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową ulicy Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Wojtasa i ul.A. Zelwerowicza do granicy miasta Lublin”.

p_title