ul. Pawia – utrudnienia w ruchu

ul. Pawia – utrudnienia w ruchu 

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z bezwykopowymi robotami remontowymi fragmentu sieci sanitarnej w rejonie ul. Pawiej, w dniach od 17 czerwca 2020r. od godz. 8.00 do godzin popołudniowych dnia 18 czerwca 2020r. wsytapią utrudnienia w ruchu. Odcinek objęty robotami obejmuje odcinek ul. Pawiej między jej skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Żelazną. Zmainy w funkcjonowaniu ulic sprowadzają się do :
– ulica Pawia na ww. odcinku zostanie zawężona o pół metra dla ruchu kołowego
– ulica Sosnowa, na czas prowadzenia robót, w rejonie skrzyżowania z ul. Pawią wprowadzone zostanie zwężenie jezdni.
Wystąpić mogą również utrudnienia dla pieszych i rowerzystów w postaci wygrodzeń zaporami lub pachołkami drogowymi, które pojawiać się mogą czasowo na chodnikach a także ścieżkach gruntowych.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title