ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu !

ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 25 marca 2021r. od godziny 8.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Diamentowej w rejonie wiaduktu kolejowego.
Zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia służąca do jazdy od ul.Jana Pawła II w stronę ul. Wrotkowskiej. Druga jezdnia zostanie podzielona na dwa kierunki ruchu.
Utrudnienia potrwają do 1 kwietnia 2021r. do godz. 16.00, następnie oznakowanie zostanie przywrócone do obecnego stanu.

Prosimy o zachowanie ostrożności !