Remont ul. Junoszy – informacja.

Remont ul. Junoszy – informacja.

Trwa realizacja zadania, którego przedmiotem jest ,,Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Junoszy w Lublinie od posesji nr 12 do posesji nr 49 po stronie północnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego’’. Prace obejmują wymianę nawierzchni bitumicznej oraz lokalną wymianę lub regulację krawężników. Termin wykonania zadania został ustalony na dzień 6 lipca 2022r.


 

 

 

Wykonanie remontu ulicy Junoszy ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość obiektu.