Prezydent RP Ryszard Kaczorowski Patronem mostu przy ul. Żeglarskiej w Lublinie

Prezydent RP Ryszard Kaczorowski Patronem mostu przy ul. Żeglarskiej w Lublinie

p_title

We wtorek, 12 września br. obyło się uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą mostu, który nosić będzie imię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Decyzję o tym, że most otrzyma takie właśnie imię, podjęli miejscy Radni podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Lublin.

Od ponad trzech miesięcy kierowcy, piesi i rowerzyści korzystają już z nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Wybudowana infrastruktura, dofinansowana ze środków europejskich, umożliwia bezpieczniejsze poruszanie się wszystkim użytkownikom ruchu, jak również dopełnia funkcjonalnie istniejący w tej części miasta węzeł przesiadkowy – powiedział Prezydent Lublina, Pan Krzysztof Żuk.
Cieszę się, że ta ważna miejska inwestycja, oczekiwana przez mieszkańców i mieszkanki, ma również wyjątkowego patrona – Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, polskiego polityka, męża stanu i wielkiego patriotę. Dzisiejsza uroczystość symbolicznie pieczętuje budowę nowego mostu i zamyka cały projekt – podkreślał Prezydent

 

Most przy ul. Żeglarskiej

Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk

Przypomnijmy. Nowy most nad rzeką Bystrzycą, którego budowę nadzorował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, jest większy od dotychczas istniejącego. Jego długość przekracza 50 m a szerokość to 19,4m, szerokość jezdni zaś wynosi 8 m. Poza robotami w branży mostowej, zadanie zakładało min. przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia, chodnika, trasy rowerowej oraz dwóch zatok autobusowych z wiatami przystankowymi. Wartość inwestycji wyniosła przeszło 37,8 mln zł i była ostatnim elementem projektu „Budowa i modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

od lewej: Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania, Pan Adam Borowy; Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pan Kazimierz Pidek; Pan Stanisław Wydrych – Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji – aktualnie na emeryturze

 

p_title