Informacja

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/12/2022 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
z dnia 12 grudnia 2022r.
dzień 10 listopada 2023r. ustala się dniem wolnym od pracy.*

*Na podstawie § 13 i § 14 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z późn. zm. w związku  z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.1510,1700,2140 )