Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – utrudnienia w ruchu

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że z  dniem 21.03.2019 r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej. W związku z pracami polegającymi na układaniu warstwy ścieralnej od godziny 14.00 dnia 21.03.2019 r. do godziny 8.00 dnia 22.03.2019 r. zamknięty zostanie lewy pas ruchu ul. Abramowickiej od km. 1+200 do km. 2+420 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na prawy pas jezdni. Kolejny etap polegać będzie na na układaniu warstwy ścieralnej od godziny 14.00 dnia 22.03.2019 r. do godziny 8.00 dnia 23.03.2019 r. zamknięty zostanie prawy pas ruchu ul. Abramowickiej od km. 1+200 do km...

więcej

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE – uwaga kierowcy !

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE – uwaga kierowcy !

p_title

Na podstawie informacji uzyskanych z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, informujemy:
Przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km/h, w porywach miejscami do około 80 km/h.
Ważność: od godz. 01:00 dnia 16.03.2019 r. do godz. 13:00 dnia 16.03.2019 r.
Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Utrudnienia w ruchu w dniu 14 marca 2019r.

Utrudnienia w ruchu w dniu 14 marca 2019r.

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z awarią na ul. Puławskiej przy numerze 15, w dniu 14 marca br. od godz. 8.15, zostanie zajęty prawy pas ruchu jadąc w kierunku ul. Popiełuszki.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Uwaga kierowcy! Naprawa południowej jezdni ul. Krochmalnej

Uwaga kierowcy! Naprawa południowej jezdni ul. Krochmalnej

p_title

W najbliższy poniedziałek (18 marca) wykonawca przebudowy skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul Diamentową przystąpi do naprawy południowej jezdni ul. Krochmalnej, jezdni biegnącej po stronie boiska. Naprawa będzie polegała na usunięciu istniejącej i budowie nowej konstrukcji jezdni. Na czas prac jezdnia będzie musiała być wyłączona z ruchu. Roboty potrwają około dwóch tygodni.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w poniedziałek 18 marca w godzinach pomiędzy szczytami komunikacyjnymi. Będą one polegały przeniesieniu ruchu w obu kierunkach na jezdnię północną (tę po stronie klubu jeździeckiego). Będzie na niej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Oznaczać to będzie, że ruch od strony ul...

więcej

Uwaga kierowcy! Zmiana w organizacji ruchu na przebudowie ul. Kalinowszczyzna

Uwaga kierowcy! Zmiana w organizacji ruchu na przebudowie ul. Kalinowszczyzna

p_title

W najbliższy poniedziałek (11 marca) zmieni się organizacja ruchu na przebudowie ul. Kalinowszczyzna. Wprowadzone zostanie całkowite wyłączenie ruchu na odcinku od ul. Lwowskiej do starego cmentarza żydowskiego (odcinek biegnący wzdłuż terenu kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych) oraz pomiędzy oboma wlotami ul. Dembowskiego. Obsługa bloków o adresach ul. Kalinowszczyzna 8, 10, 12 będzie w dalszym ciągu możliwa od ul. Kalinowszczyzna, ale poprzez ul. Floriańską, która w ramach opisywanej organizacji ruchu będzie funkcjonować jako ulica dwukierunkowa. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała około miesiąc.

Prosimy kierowców o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

p_title

więcej

Utrudnienia w ruchu w dniu 5 marca 2019r.

Utrudnienia w ruchu w dniu 5 marca 2019r.

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z awarią sieci sanitarnej na Al.Solidarności, w dniu 5 marca br. od godz. 8.00, zostanie zawężony zjazd z łącznicy jadąc od Al. Smorawińskiego w stronę Al. Sikorskiego.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na rondzie Lubelskiego Lipca ’80

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na rondzie Lubelskiego Lipca ’80

p_title

Informujemy, że w najbliższą sobotę (9 marca) wykonawca przebudowy ronda Lubelskiego Lipca ’80 oraz ul. Fabrycznej wprowadzi kolejny etap tymczasowej organizacja ruchu na realizowanym przez siebie zadaniu. Zmiany będą polegały na wyłączeniu zachodniej części skrzyżowania (ronda). Zatem zamknięte dla ruchu będą pasy ronda znajdujące się po stronie Al. Zygmuntowskich. Powodem zmian jest przystąpienie do rozbiórki istniejących konstrukcji oraz wzmacniania podłoża.

Tymczasowa organizacja ruch zakłada, że pojazdy poruszające się, od strony Zamku czy ul. Zamojskiej, al. Unii Lubelskiej za mostem na Bystrzycy przejadą przez pas rozdziału na sąsiednią jezdnię po stronie galerii handlowej, nast...

więcej

Budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie – informacja

Budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie – informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na zadaniu ,, Budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie,, z dniem 26 lutego 2019r. przystępuje do realizacji zadania, które przebiegać będą etapowo. I etap obejmuje prowadzenie robót rozbiórkowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, roboty brukarskie oraz nawierzchniowe ul. Kaskadowej. W czasie trwania robót w tym etapie zapewniony będzie dojazd do pobliskich posesji mieszkańcom oraz służbom komunalnym. Kolejne etapy, tj. II, III i IV, przewidują wykonanie robót rozbiórkowych, poszerzenia, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia drogowego, roboty brukarskie oraz nawierzchniowe ulicy Willowej...

więcej

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Smorawińskiego z ul. Chodźki

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Smorawińskiego z ul. Chodźki

p_title

Informuję, że w kolejny wtorek (26 lutego) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. Smorawińskiego z ul. Chodźki. Zmiany będą polegały na wyłączeniu północnej jezdni al. Smorawińskiego w rejonie skrzyżowania. Powodem zmian jest modernizacja uzbrojenia podziemnego w tym kanalizacji deszczowej i sieci gazowej, a następnie rozbudowa opisywanego skrzyżowania. Prace realizowane są w ramach zadania polegającego przebudowie i budowie ul. Choiny oraz rozbudowie sieci trakcji trolejbusowej od istniejącej pętli przy ul. Chodźki do granic miasta.

Tymczasowa organizacja ruch będzie oznaczać, że:

  • ruch w rejonie skrzyżowania, w obu kierunkach będzie odbywał ...
więcej

kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Antoniego Denysiuka

Wieloletniego Dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Lublinie, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, pracownika od lat związnego z Wydziałem Komunikacji w Lublinie oraz Urzędem Wojewódzkim w Chełmie
Zasłużonego Pracownika Państwowego, Drogowca, odznaczonego Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi
Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji
Człowieka o niezwykłej kulturze osobistej, dobroci i wrażliwości na ludzkie potrzeby.

Naszej koleżance, Pani Monice Denysiuk, Rodzinie oraz Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

składają Dyrekcja i Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 14 lutego 2019r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

więcej