Przebudowa skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Lotnicza w Lublinie – utrudnienia w ruchu

Przebudowa skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Lotnicza w Lublinie – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na ww. kontrakcie, z dniem 09.10.2017 r. rozpoczął prace zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.
W okresie od 16.10.2017 r. do 15.04.2018 r. prowadzone będą roboty od strony kościoła pw. Św. Maksymiliana Kolbego. Prace związane będą z przebudową oświetlenia drogowego, sieci elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, trolejbusowej i kanalizacji deszczowej. Ponad to zostanie wykonany remont jezdni ul. Drogi Męczenników Majdanka w tym budowa prawoskrętu
w ul. Lotniczą, a także budowa nowych zatok autobusowych w technologii nawierzchni betonowej oraz przebudowa przystanku autobusowego, chodników wraz ze ścieżką rowerową przy
ul. Lotniczej, murku podskarpowego oraz ogrodzenia działki nr 36.
W tym czasie zamknięta zostanie dla ruchu połowa jezdni od strony kościoła
pw. Św. Maksymiliana Kolbe oraz wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. Ruch odbywać się będzie dwoma pasami, po jednym w każdym kierunku, od strony stacji paliw Orlen. Skutkowało to będzie także zamknięciem wjazdu na ul. Droga Męczenników Majdanka od strony ul. Lotniczej (wcześniej Pawiej). Kierowcom zalecamy objazd przez ul. Elektryczną do ul. Krańcowej. Przeniesiony zostanie również przystanek autobusowy Lotnicza 01, przed skrzyżowanie z ul. Startową.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title