Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Informujemy, że w związku otrzymaniem dotacji, aktualnie już z dwóch źródeł, rządowych zwiększony zostaje zakres przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino (etap II), a niebawem nastąpi wprowadzenie kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu. O wymianę nawierzchni na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania (skrzyżowanie ul. Zana z ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Wileńską) wraz z wlotami rozszerzona zostaje przebudowa realizowana pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Zana. Wiąże się to ze zmianą w harmonogramie i wprowadzeniem nowych etapów tymczasowej organizacji.

W najbliższy weekend (14 i 15 października) prace nawierzchniowe będą prowadzone wokół wyspy ronda i na wlocie po stronie centrum handlowego (koniec zakresu tuż za wyspą rozdzielającą). Będzie się to wiązało z całkowitym wyłączeniem z ruchu tego skrzyżowania, przy czym pierwszego dania (sobota, 14 października) zakaz nie będzie dotyczył wyłącznie pojazdów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy ulic: Leonarda, Skrzetuskiego, Pana Wołodyjowskiego w weekend będą dojeżdżać korzystając z ul. Juranda (wlot od strony ul. Zana i skrzyżowania z ul. Wallenroda) oraz dróg centrum handlowego (przebiegających za obiektem) również z wlotem od ul. Zana.

W kolejne weekendy (21 i 22 października oraz 28 i 29 października) roboty będą prowadzone na drugim z wlotów ul. Zana (do wysokości ul. Krasińskiego) oraz wlocie ul. Wileńskiej (do wysokości wjazdu na targ). Prace będą realizowane przy zajmowaniu przez wykonawcę połowy jezdni, bez konieczności całkowitego wyłączania wlotów z ruchu.

Wcześniej ułożona zostanie ostatnia warstwa nawierzchni na ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku między ul. Armii Krajowej a ul. Zana. Prace będą prowadzone w najbliższy wtorek i środę (17 i 18 października). W trakcie prac ulica w dalszym ciągu będzie dostępna wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej i mieszkańców ulic stanowiących wloty tego odcinka dojeżdżających od strony ul. Zana. Po realizacji robót nawierzchniowych na tym zakresie zadania pozostaną do wykonania prace porządkowe i obejmujące oznakowanie.

Podane terminy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich przeprowadzenie.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title