Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – ważna informacja

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – ważna informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót w ww. kontrakcie, z dniem 07.06.2018 r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej. Prace będą polegały na zamknięciu prawego pasa ruchu ul. Abramowickiej od km. 0+150 do km. 0+700 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na lewy pas jezdni. Dodatkowo zmieniona zostanie dotychczasowa lokalizacja przystanku autobusowego mieszczącego się przy salonie Renault, przystanek zlokalizowany zostanie przy skrzyżowaniu z ul. Sadową (naprzeciwko pętli autobusowej).

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title