Uwaga kierowcy! Zmiana w organizacji ruchu na przebudowie skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul. Diamentową

Uwaga kierowcy! Zmiana w organizacji ruchu na przebudowie skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul. Diamentową

p_title

Informujemy, że w następną sobotę (15 września) wieczorem wprowadzone zostaną zmiany w tymczasowej organizacji ruchu funkcjonującej na przebudowie skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul. Diamentową. Będą one polegały na:

  • przeniesienie ruchu w obu kierunkach na nowobudowaną, północną jezdnię ul. Krochmalnej (po stronie Lubelskiego Klubu Jeździeckiego)
  • skomunikowaniu wyżej wymienionej jezdni z istniejącą ul. Krochmalną poprzez ul. Ciepłą oraz ul. Betonową i ul. Włościańską
  • skierowanie pojazdów o masie powyżej 3,5t na objazd ul. Nadbystrzycką i ul. Muzyczną

W praktyce będzie to oznaczać, że istniejące, tymczasowe skrzyżowanie ul. Krochmalnej z ul. Diamentową będzie funkcjonowało na identycznych zasadach, ale zmieni swoją lokalizację. Kierowcy jadący od strony skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Nadbystrzycką przejadą na nowobudowaną, północną jezdnie ul. Krochmalnej przewiązką, która funkcjonuje między tymże skrzyżowaniem a wiaduktami. Następnie na wysokości budowanych estakad relacje zostaną rozdzielone. Na pasie na wprost zostaną ci jadący do ul. Diamentowej, z lewoskrętu będą korzystali ci jadący w kierunku Dworca PKP. Dalej objazd będzie prowadził ul. Ciepłą do ul. Betonowej. Ta ostatnia będzie funkcjonowała jako jednokierunkowa na odcinku między ul. Ciepłą a ul. Krochmalną. W odwrotnym kierunku, czyli od Dworca PKP w stronę ul. Jana Pawła II kierowcy będą skręcać w ul. Włościańską, którą dojadą do ul. Ciepłej a dalej do jezdni ul. Krochmalnej biegnącej wzdłuż LKJ. Ul. Włościańska tak samo jak ul. Betonowa będzie jednokierunkowa, z zachowaniem relacji od ul. Krochmalnej do ul. Ciepłej. Zachowany zostanie zakaz skrętu dla jadących od strony Dworca PKP w kierunku dzielnicy Wrotków, czyli z ul. Ciepłej nie będzie możliwości skrętu w lewo w kierunku ul. Diamentowej. Tak jak obecnie z tego zakazu zwolnione będą wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej. Jadący od strony wiaduktu kolejowego będą poruszali się łącznicą, z której będą mogli skręcić w prawo w ul. Ciepłą i kontynuować jazdę w stronę Dworca PKP lub jechać prosto w kierunku ul. Nadbystrzyckiej i ul. Jana Pawła II.

Ruch pieszy i rowerowy również zostanie przeniesiony i pokierowany po stronie LKJ. Ciągi częściowo są już wykonane z kruszywa i na tyle szerokie, że powinny pomieścić obie grupy użytkowników.
Przystanek komunikacji miejskiej dla jadących w stronę Dworca PKP zostanie zorganizowany na wysokości podpór budowanych estakad, przed skrętem w ul. Ciepłą. Pomiędzy opisywanym przystankiem, a tym dla jadących w stronę ul. Jana Pawła II będzie przejście dla pieszych.
Opisana organizacja ruchu będzie dotyczyła wyłącznie pojazdów o masie do 3,5t oraz pojazdów komunikacji miejskiej. Cięższe pojazdy zostaną skierowane w ul. Nabystrzycką i ul. Muzyczną.

Powodem wprowadzanych zmian jest przystąpienie wykonawcy do rozbiórki jezdni ul. Krochmalnej biegnącej wzdłuż boiska, następie budowy nowej konstrukcji jezdni i łącznicy.

Budowa skrzyżowania ul. Diamentowa – dr. powiatowa nr 2337L, ul. Krochmalna – dr. powiatowa nr 2359L

Plan Sytuacyjny – ETAP IIb

Mapa z objazdami

p_title