Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – ważna informacja

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – ważna informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na ww. kontrakcie, z dniem 06.12.2018 r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej.
Prace będą polegały na zamknięciu prawego pasa ruchu ul. Abramowickiej od km. 0+000 do km. 0+160 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na dotychczas zamknięty lewy pas jezdni.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title