Budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie – informacja

Budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie – informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na zadaniu ,, Budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie,, z dniem 26 lutego 2019r. przystępuje do realizacji zadania, które przebiegać będą etapowo. I etap obejmuje prowadzenie robót rozbiórkowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, roboty brukarskie oraz nawierzchniowe ul. Kaskadowej. W czasie trwania robót w tym etapie zapewniony będzie dojazd do pobliskich posesji mieszkańcom oraz służbom komunalnym. Kolejne etapy, tj. II, III i IV, przewidują wykonanie robót rozbiórkowych, poszerzenia, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia drogowego, roboty brukarskie oraz nawierzchniowe ulicy Willowej. Etapy te będą prowadzone w poźniejszym terminie z uwzględnieniem zapewnienia dojazdu do posesji służb komunalnych oraz czasowego ręcznego sterowania ruchem. Przewidywany czas zakończenia robót przewidziany jest na dzień 30 sierpnia 2019r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title