Cmentarze

Cmentarze

 

Dotyczy: cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka

 

  1. ul. Cmentarna

W celu ułatwienia dojazdu do cmentarza w dniach od 30 października do 3 listopada (rano) wprowadza się zmianę w organizacji ruchu. Na ul. Cmentarnej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza. Po obu stronach ulicy będą obowiązywały znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24. Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową (za kamieniarzami) do Ronda im. Janusza Krupskiego.

Na parking za pawilonami handlowymi wjazd będzie się odbywał pierwszym wjazdem, środkowym będzie się odbywał wyjazd z nakazem w prawo C-2, ostatni wyjazd zostanie zamknięty – wygrodzony płotkami.

  1. ul. Droga Męczenników Majdanka

Zmiany na ul. Droga Męczenników Majdanka (dwa pasy w stronę cmentarza) zostaną wprowadzone 31.10.2020 r. po godz. 16.00. Na ul. Droga Męczenników Majdanka za skrzyżowaniem z ul. Hanki Ordonówny do ul. Grenadierów środkowy pas ruchu zostanie przeznaczony do jazdy na wprost. Prawy pas zostanie przeznaczone do skrętu w prawo na teren Muzeum na Majdanku. Tablica F-22 na żółtym tle pokaże „Felin – prosto, Parking Muzeum w prawo”. Zostaną wprowadzone zakazy skrętu w lewo w ul. Hanki Ordonówny (jadąc od centrum) i na teren Muzeum na Majdanku (jadąc od strony Felina). Na rondzie im. Janusza Krupskiego 31.10.2020 r. wieczorem zostanie ustawiony zakaz skrętu w lewo. Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Droga Męczenników Majdanka z ul. Hanki Ordonówny zostanie wyłączona na puls w dniach 31.10.2020 (rano) do 2.11.2020 r. (rano). Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych (między Krańcową a Sulisławicką) będzie wyłączona na puls w dniu 1.11.2020 do 2.11.2020 rano.

Sygnalizacja świetlna na ul. Krańcowej na przejściu dla pieszych przy targu będzie wyłączona na puls w dniu 1.11.2020 r. do 2.11.2020 (rano.

Na przystanku komunikacji miejskiej „Majdanek – pomnik 01” po stronie Muzeum na Majdanku przy ul. Hanki Ordonówny w dniach 30.10 – 2.11.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wywiesi informacje dla pasażerów odnośnie jego funkcjonowania.

Funkcjonariusze Policji będą kierować ruchem w godzinach jego największego nasilenia.

Apeluje się o parkowanie pojazdów na parkingach przed cmentarzem, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, na terenie dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, na
ul. Dobrzańskiego (parkingi przy Lubelskim Parku Naukowo -Technologicznym) oraz w innych dozwolonych miejscach wokół cmentarza.

 

Dotyczy: cmentarza przy ul. Lipowej

 

W dniach od 26.10.2020 r. (rano) do 3.11.2020 r. (rano) parking pod cmentarzem zostanie przysłonięty. Miejsca zostaną przeznaczone na handel zgodnie z decyzjami na zajęcie pasa drogowego.

Od 30.10 do 2.11.2020 r. (rano) na ul. Ofiar Katynia zatoka postojowa przy CHR Lublin Plaza zostanie oznakowana dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

W dniu 1 listopada CHR Lublin Plaza umożliwi bezpłatny postój pojazdów na parkingu podziemny pod obiektem w godz. 7.00 do 21.00. Wjazd i wyjazd możliwy będzie zarówno od ul. Ofiar Katynia jak
i ul. Obrońców Pokoju. Dwupoziomowy parking będzie dostępny dla ok. 670 pojazdów. Szlabany wjazdowe i wyjazdowe będą podniesione.

W celu wykorzystania dodatkowych miejsc postojowych w dniach od 30 października do 2 listopada (rano) zostaną przysłonięte znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Głębokiej od ul. Narutowicza do ul. Raabego. Umożliwi to postój pojazdów wzdłuż tej ulicy.

 

Dotyczy: cmentarza przy ul. Pszczelej

 

W dniach 31.10-1.11.2020 r. na ul. Pszczelej na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek w celu uzyskania dodatkowych miejsc postojowych. Powrót spod cmentarza będzie się odbywał ulicami: Kukułczą, Letniskową do ul. Krężnickiej.

Linia nr 78 – zostanie wydłużona przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie do pętli przy
ul. Romera.

 

Dotyczy: cmentarza przy ul. Bełżyckiej

 

W dniach 31.10-1.11.2020 r. na ul. Łanowej, ul. Bełżyckiej w celu usprawnienia ruchu zostanie wprowadzony jeden kierunek od strony kościoła w Konopnicy do cmentarza. Wyjazd w stronę
al. Kraśnickiej będzie się odbywał ul. Folwarczną, która również zostanie oznakowana jako jednokierunkowa.

 

Prosimy o korzystanie w maksymalnym stopniu z komunikacji zbiorowej.