Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

stan na dzień 9 sierpnia 2023r.

Lp.UlicaRodzaj robótUtrudnienia odUtrudnienia do
1.Unii Lubelskiej
obiekt mostowy
nad rz. Bystrzycą
w stronę ronda
Lubelskiego Lipca 80
Ograniczenie tonażu do 10 ton,
ograniczenie prędkości do 30km/h
wygrodzenie lewego pasa ruchu na łączniku ul. Zamojskiej i na al. Unii Lubelskiej
5.02.2020Do czasu remontu
2.Gazowa Budowa dworca metropolitalnego,
zamknięcie
06.06.2022
10.10.2022
31.10.2023
3.MłyńskaBudowa dworca
utrzymanie ruchu dwukierunkowego
11.08.2021
10.10.2022
31.10.2023
4.Rondo SportowcówPrzebudowa, zawężenie, utrzymanie przejazdu jednym pasem ruchu 20.10.202131.10.2023
5.Pocztowa

1 Maja
Dopuszczenie ruchu dwukierunkowego, wjazd od strony ul. Kunickiego, zapewniony dojazd do ul. 1 Maja i dworca10.10.202231.10.2023
6.DworcowaPrzebudowa , zamknięcie dopuszczenie dojazdu do posesji od strony ul. Młyńskiej10.10.202231.10.2023
7.Karskiego
od Wieniawskiej
Budowa budynku
Wieniawska / Jasna
zamknięcie wjazdu w ulicę od strony Wieniawskiej zapewnienie wyjazdu spod budynku Spokojna 2
28.09.202131.12.2023
8.Północna
(na odcinku od ul. Szeligowskiego do Kompozytorów Polskich)
Przebudowa odcinka drogi
zawężenie dla ruchu odcinka ulicy z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego
25.04.202231.08.2023
9. RaszyńskaZamknięcie na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Tarninowej12.05.202331.12.2023
10.Popiełuszki, Głowackiego ( na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Głowackiego )Ruch jednokierunkowy od strony ul. Poniatowskiego w kierunku al. Sikorskiego 16.06.202331.08.2023
11.Witosa, DoświadczalnaPrzebudowa skrzyżowania. Etap I, prace prowadzone w pasie dzielącym i terenach zielonych.
Etap II. Wyłączona z ruchu jezdnia al. Witosa w kierunku Centrum oraz ul. Doświadczalna w kierunku Uniwersytetu Przyrodniczego. Objazd przez ul. Mortiza.
20.06.2023

24.07.2023
30.11.2023
12.Wieniawska, Jasna Zamknięcie ul. Jasnej. Dopuszczenie ruchu pieszych jak również dojazdu do posesji i zaopatrzenia22.06.202331.08.2023
13.DaliowaBudowa drogi gminnej. Zamknięcie, zapewniony dojazd do posesji.05.07.202331.12.2023
14.Północna Przebudowa drogi powiatowej. Zawężenie jezdni z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego wahadłowego.13.07.202331.08.2023
15.Wojciechowska, BliskaPrzebudowa odcinka ul. Wojciechowskiej w obrębie skrzyżowania. Budowa ul. Bliskiej. Zamknięcie ul. Wojciechowskiej na odcinku prowadzonych prac. Utrzymanie ruchu w obu kierunkach dla komunikacji miejskiej i dojazdu do posesji. 02.08.202331.08.2023
16.Bohaterów Monte Cassino Zamknięcie ul. Bohaterów Monte Cassino przy rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania

I etap - zamknięcie wylotu z ronda (od strony ul. Leonarda)

II etap - zamknięcie wlotu na rondo (od strony CH Leclec)

Objazd zamkniętego odcinka w etapie I poprowadzony zostanie ulicami Bohaterów Monte Cassino, Alei Kraśnickiej oraz Tomasza Zana. Ruch pieszych będzie poprowadzony drugą stroną jezdni. W etapie drugim objazd poprowadzono również ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Alei Kraśnickiej oraz Tomasza Zana. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych poszerzony zostanie chodnik.
Na czas prowadzonych prac w obydwu etapach wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna
14-24.08.2023

25-31.08.223
31.08.2023