INFORMACJA

INFORMACJA
na temat zmian w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy przy ul. Droga Męczenników Majdanka,
ul. Lipowej, ul. Pszczelej, ul. Bełżyckiej w Lublinie
w okresie „Wszystkich Świętych”.

Dotyczy cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka: 
1. ul. Cmentarna
W celu ułatwienia dojazdu do cmentarza w dniach od 27 października (piątek rano) do 3 listopada (rano) wprowadza się zmianę w organizacji ruchu. Na ul. Cmentarnej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza. Po obu stronach ulicy będą obowiązywały znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24. Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową (za kamieniarzami) do ronda im. Janusza Krupskiego.
Na parking za pawilonami handlowymi wjazd będzie się odbywał pierwszym wjazdem, środkowym i ostatnim będzie się odbywał wyjazd z nakazem w prawo C-2.
2. ul. Droga Męczenników Majdanka
Zmiany na ul. Droga Męczenników Majdanka (dwa pasy w stronę cmentarza) zostaną wprowadzone 31.10.2023 r. (wtorek) po godz. 18.00 – demontaż 2.11.2023 r. (rano). Na ul. Droga Męczenników Majdanka za skrzyżowaniem z ul. Hanki Ordonówny do ul. Grenadierów środkowy pas ruchu zostanie przeznaczony do jazdy na wprost. Prawy pas zostanie przeznaczony do skrętu w prawo na teren Muzeum na Majdanku. Tablica F-22 na żółtym tle pokaże „Felin – prosto, Parking Muzeum w prawo”. Zostaną wprowadzone zakazy skrętu w lewo w ul. Hanki Ordonówny (jadąc od centrum) i na teren Muzeum na Majdanku (jadąc od strony Felina). Na rondzie im. Janusza Krupskiego 31.10.2023 r. wieczorem zostanie ustawiony zakaz skrętu w lewo, demontaż 2.11.2023 r. (rano). Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa.
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Droga Męczenników Majdanka z ul. Hanki Ordonówny zostanie wyłączona na puls w dniu 1.11.2023 r.
Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych (między Krańcową a Sulisławicką) będzie wyłączona na puls w dniu 1.11.2023 r.
Sygnalizacja świetlna na ul. Krańcowej na przejściu dla pieszych przy targu będzie wyłączona na puls w dniu 29.10.2023 r. (niedziela) i 1.11.2023 r.
Na przystanku komunikacji miejskiej „Majdanek – pomnik 01” po stronie Muzeum na Majdanku przy ul. Hanki Ordonówny Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wywiesi informacje dla pasażerów odnośnie jego funkcjonowania.
Funkcjonariusze Policji będą kierować ruchem w godzinach jego największego nasilenia.
Parkowanie pojazdów będzie możliwe na parkingach przy cmentarzu, na parkingu przy ul. Grenadierów, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, na terenie dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego (parkingi przy Lubelskim Parku Naukowo -Technologicznym) oraz w innych dozwolonych miejscach
w rejonie cmentarza.

Dotyczy cmentarza przy ul. Lipowej:
W dniach od 27.10.2023 r. (piątek rano) do 2.11.2023 r. (rano) parking przy cmentarzu zostanie przysłonięty. Miejsca postojowe zostaną przeznaczone na handel zgodnie
z decyzjami na zajęcie pasa drogowego.
Od 27.10 (piątek wieczorem) do 2.11.2023 r. (rano) na ul. Ofiar Katynia zatoka postojowa przy CHR Lublin Plaza zostanie oznakowana dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
W dniu 1.11.2023 r. CHR Lublin Plaza umożliwi bezpłatny postój pojazdów na parkingu podziemnym pod obiektem w godz. 7.00 do 21.00.
W celu wykorzystania dodatkowych miejsc postojowych w dniach od 27 października (wieczorem) do 2 listopada (rano) zostaną przysłonięte znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Głębokiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Raabego. Umożliwi to postój pojazdów wzdłuż tej ulicy.

Dotyczy cmentarza przy ul. Pszczelej:
W dniu 1.11.2023 r. na ul. Pszczelej na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek w celu uzyskania dodatkowych miejsc postojowych. Powrót spod cmentarza będzie się odbywał ulicami: Kukułczą, Letniskową do ul. Krężnickiej. Linia nr 78 – zostanie wydłużona przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie do pętli przy ul. Żeglarskiej.

Dotyczy cmentarza przy ul. Bełżyckiej:
W dniu 1.11.2023 r. na ul. Łanowej, ul. Bełżyckiej w celu usprawnienia ruchu zostanie wprowadzony jeden kierunek od strony kościoła w Konopnicy do cmentarza. Wyjazd w stronę al. Kraśnickiej będzie się odbywał ul. Folwarczną, która również zostanie oznakowana jako jednokierunkowa.