Budowa nowego odcinka drogi  łączącej ul. Kunickiego z ul . Wrotkowską w Lublinie – ważna informacja !

Budowa nowego odcinka drogi  łączącej ul. Kunickiego z ul . Wrotkowską w Lublinie – ważna informacja !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, o zamknięciu skrzyżowania ulic Wojenna – Wyścigowa – Dunikowskiego od dnia 18.09.2018 w związku z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej i c.o. oraz infrastruktury drogowej przedłużenia ulicy Dywizjonu 303. Ulica Wyścigowa pozostanie jak dotychczas wyłączona z ruchu wszelkich pojazdów na odcinku od ulicy Kunickiego łącznie ze skrzyżowaniem z ulicą Wojenną. Ze względu na konieczność umożliwienia dojazdu do posesji przy ulicy Spacerowej będzie wprowadzony na niej ruch dwukierunkowy z wjazdem od strony ul. Kunickiego. Na czas robót nadal zostanie utrzymany na terenie budowy jedynie ruch pojazdów związany z budową, dojazdem pojazdów ciężarowych do Jednostki WP oraz zaopatrzenia do marketu Lidl od strony ul. Kunickiego. Dojazd do posesji, których wyjazdy znajdują się na terenie budowy, będzie się odbywał na podstawie upoważnienia wydanego przez kierownika budowy.
Przedmiotowe prace planowane są do końca października 2018r.

p_title