Category remonty

Rosną estakady

Rosną estakady

przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. gen. Ducha

p_title

Co otrzyma się jeśli wykorzystanych zostanie 500 ton stali, 9000 metrów sześciennych betonu, 15 000 ton kruszywa i 2000 ton masy bitumicznej? To składniki na przepis, którego efektem jest ogromne zaawansowanie przebudowy skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. gen. Ducha.

– W tym momencie jest to nasza największa inwestycja drogowa. Skrzyżowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, by płynnie przeprowadzić przez nie ruch na kierunku Warszawa – Zamość i uporządkować pozostałe relacje. W zakres zadania wchodzi przebudowa al. Solidarności na odcinku o długości blisko 900m, przebudowa 425m ul. Generała Ducha wraz z budową 898m drogi serwisowej oraz modernizacja al...

więcej

Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową ul. Narutowicza i budową ul. Muzycznej

Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową ul. Narutowicza i budową ul. Muzycznej

p_title

sygnalizacjaW związku osiągniętymi oszczędnościami i wyprzedzeniem przez wykonawcę przebudowy ul. Narutowicza harmonogramu o dwa tygodnie, postanowiliśmy rozszerzyć realizowane zadanie, a dodatkowe roboty zrealizować jeszcze w sierpniu. Inwestycję rozszerzamy o: modernizację ul. Narutowicza na odcinku od ul. Ochotniczej do ul. Muzycznej oraz ul. Szczerbowskiego, gdzie pierwotnie planowane było tylko odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym harmonogram prac i związane z nim zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na ul. Narutowicza oraz ulicach przyległych będą wyglądały następująco:

W tym momencie już rozpoczynaj...

więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na remont ul. Powstania Styczniowego i Rogińskiego w Lublinie – etap II

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

p_title
Złożonych w postępowaniu na remont ul. Powstania Styczniowego i Rogińskiego w Lublinie – etap II: remont chodników i zjazdów.

a) Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia: 275 000,00 zł brutto.

b) Informacja na temat złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Okres gwarancji

Cena ofertowa
w zł brutto

1

Monika Chłody Art Bruk

Miłocin 40a, 24-150 Nałęczów

60 miesięcy

290 452,20

2

Marek Kowalik Przedsiębiorstwo Budowlane Marka

ul. Startowa 14/38, 20-352 Lublin

60 miesięcy

289 788,00

 

p_title

więcej

ul. Zygmunta Krasińskiego w Lublinie – utrudnienia w ruchu

ul. Zygmunta Krasińskiego w Lublinie – utrudnienia w ruchu

p_title

 

Informujemy, że w związku z remontem ul. Zygmunta Krasińskiego w Lublinie, zostaną wprowadzone zawężenia ulicy na odcinku od ul. Zana do ul. Boh. Monte Cassino z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego. Planowany czas prac remontowych od dnia 18.05.2016r. do dnia 20.08.2016r.

 

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym.

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym.
p_title

W poniedziałek, 9 maja 2016 r. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu na –
„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i dobudowy połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ul. Bursztynowej, Perłowej, Szafirowej, Agatowej oraz modernizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba w Lublinie, związanych z wymianą krawężników i obrzeży, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, budową ciągu pieszego oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 486 000,00 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

więcej

Remont ul. Łowickiej w Lublinie – otwarcie ofert

Remont ul. Łowickiej w Lublinie – otwarcie ofert

p_title
W środę, 4 maja br otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu na – Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Łowickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj.  290 000,00 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena ofertowa
w zł brutto

Strabag Sp. z o. o.,ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

226 226,51

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

249 857,83

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lublinie, ul...

więcej

Uwaga kierowcy! Rozpoczyna się II etap przebudowy ul. Narutowicza


Uwaga kierowcy! Rozpoczyna się II etap przebudowy ul. Narutowicza

p_title

W najbliższy czwartek (21 kwietnia) rozpocznie się przebudowa ul. Rowerowej i ul. Strażackiej. Rozpoczyna się tym samym II etap przebudowy ul. Narutowicza, który na początku będzie obejmował modernizację wyłącznie ulic bocznych
Część I zadania:

Etap inwestycji, który rozpocznie się w czwartek zakresem swym obejmuje odcinek ul. Rowerowej od ul. Narutowicza do końca terenu Komendy Wojewódzkiej Policji i całą ul. Strażacką. Prace będą wymagały całkowitego wyłączenia z ruchu obszaru objętego pracami. Zakaz nie będzie dotyczył służb komunalnych, pojazdów budowy i dojazdu do posesji. W tym czasie ul...

więcej

Ogłoszenie przetargu na rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego i ciągów pieszych

Ogłoszenie przetargu na rozbudowę  i przebudowę oświetlenia drogowego i ciągów pieszych

p_title

18 kwietnia 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest – Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy   ul. Gospodarczej, Hutniczej i Odlewniczej w Lublinie.
Zakres zamówienia obejmuję realizację I etapu robót, tj. budowę oświetlenia ulicy Odlewniczej, który składa się min. z prac związanych z demontażem istniejącego oświetlenia, montażem słupów i opraw oświetleniowych, wykonanie zasilenia kablowego słupów a także odtworzenia chodników   i ciągów pieszych oraz uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót.
W postępowaniu wezmą udzi...

więcej

Przebudowa al. Kompozytorów Polskich – uwaga kierowcy !

Przebudowa al. Kompozytorów Polskich – uwaga kierowcy !

p_title

W najbliższy poniedziałek (18 kwietnia) rozpocznie się przebudowa al. Kompozytorów Polskich. Zadaniem objęty jest odcinek od al. Smorawińskiego do ul. Północnej wraz dwoma wiaduktami.
Inwestycja rozpocznie się od przebudowy wiaduktu zachodniego, czyli tego po stronie przychodni zdrowia i pogotowia, co w konsekwencji będzie oznaczało wyłączenie go z ruchu. W momencie zamknięcia obiektu, tuż przed nim (jadąc od al. Smorawińskiego) i tuż za nim, w pasie zieleni pojawią się przewiązki ruchu, które pozwolą ominąć roboty jadąc sąsiednim obiektem.

Następnym etapem będą roboty związane z przebudową jezdni. Wówczas będą występowały zawężenia do jednego pasa ruchu na każdej z jezdni włącznie...

więcej

Ogłoszenie przetargu na rozbudowę ulicy Sławinkowskiej w Lublinie

Ogłoszenie przetargu na rozbudowę ulicy Sławinkowskiej w Lublinie

p_title

             13 kwietnia 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest  „Rozbudowa ul. Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Reagana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej nr 27″.

Zakres zamówienia obejmuje min. realizację robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową branży drogowej, elektrycznej – oświetlenie drogowe, branży sanitarnej – sieć kanalizacji deszczowej. W ramach rozbudowy drogi w przedmiotowym zadaniu przewidziano min...

więcej