Category remonty

Zaprojektowanie i wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych ulic Hajdów – Zadębie – ogłoszenie postępowania.

Zaprojektowanie i wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych ulic Hajdów – Zadębie – ogłoszenie postępowania.

2 sierpnia br. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych ulic Hajdów-Zadębie w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres zadania obejmuje min. remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Mełgiewską do granicy działki kolejowej wraz z remontem pobocza z kruszywa kamiennego oraz remont nawierzchni sięgacza ul. Zadębie na odcinku 104m, zlokalizowanego przy posesjach Zadębie 122a i Zadębie 122c  wraz z obustronnymi poboczami również z kruszywa kamiennego...

więcej

Zrealizowane zadania remontowe

Zrealizowane zadania remontowe w ramach: zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rady Dzielnic, zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz część zadań znajdujących się w planie finansowym na rok bieżący.

p_title

Przy ul. Batalionów Chłopskich wyremontowano chodnik od posesji nr 4 do nr 18 o łącznej długości 64 m,

Batalionów Chłopskich

na ul. Dzieci Zamojszczyzny wyremontowano chodnik od posesji nr 58 do nr 52 po dwóch stronach ulicy, powierzchnia wyremontowanego chodnika i zjazdów z kostki brukowej to 78 m2,

Remont chodnika w ul. Elektrycznej od ul. Olchowej do Szkoły po stronie z numeracja nieparzystą oraz w rejonie posesji Elektryczna 37, powierzchnia wymienionego chodnika 154 m2, zjazdów 50 m.

Remont ul. Furmańskiej stanowiącej dojazd do posesji przy ul...

więcej

ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu

ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że zostaną wprowadzone zmiany organizacji ruchu w rejonie wiaduktu kolejowego :
– w dniu 24 maja 2021r. od godz. 7.00 zostaną zajęte dwa pasy ruchu ( prawy i środkowy ) jadąc od ulicy Jana Pawła II w kierunku ulicy Diamentowej.

– w dniu 27 maja 2021r. od godz. 7.00 na jezdni w kierunku ul. Diamentowej zostaną udostępnione dwa pasy ruchu, natomiast na jezdni od ul. Wrotkowskiej w kierunku ul. Jana Pawła II zostaną zajęte dwa pasy ruchu ( prawy i środkowy ) . Utrudnienia potrwają do dnia 1 czerwca 2021r. do godz. 6.00.

-w dniu 2 czerwca 2021r. od godz. 8.00 na obu jezdniach na czas montażu barier energochłonnych zostaną zamknięte lewe pasy ruchu. Prace potrwają do dnia 10 czerwca 2021r...

więcej

ul.Diamentowa – utrudnienia w ruchu

ul.Diamentowa – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 16 grudnia 2020r. od godziny 8.00 do dnia 18 grudnia 2020r. do godz. 18.00 nastąpi zamknięcie jezdni ul.Diamentowej w obrębie wiaduktu kolejowego w kierunku do al.Jana Pawła II. Cały ruch z rozbiciem na dwa kierunki będzie odbywał się jezdnią po stronie zachodniej, na którą kierowcy zostaną skierowani przez przewiązki.
Następnie w dniu 21 grudnia 2020r. od godz. 8.00 do dnia 23 grudnia 2020r. do godz.18.00 nastąpi zamknięcie jezdni ul. Diamentowej w kierunku ul. Wrotkowskiej. Cały ruch z rozbiciem na dwa kierunki będzie odbywał się jezdnią po stronie wschodniej, na którą kierowcy zostaną skierowani przez przewiązki.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu

ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 30 listopada 2020r. od godz. 8.00  wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Diamentowej w rejonie wiaduktu kolejowego. Zmiana polegać będzie na wyłączeniu pasów prawego i lewego na obu jezdniach. Dla ruchu pojazdów pozostaną środkowe pasy. Ten etap prac potrwa do 7 grudnia 2020r. do godz. 14.00.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

Zmiana organizacji ruchu – ul. Droga Męczenników Majdanka

Zmiana organizacji ruchu – ul. Droga Męczenników Majdanka

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniach od 31 lipca 2020r. od godz. 0.00 do 3 sierpnia 2020r. do godz. 5.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Droga Męczenników Majdanka w rejonie wiaduktu kolejowego. Zostaną zamknięte dla ruchu dwa pasy ruchu jadąc od ul. Wolskiej w kierunku ul. Lotniczej. Cały ruch zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni z podziałem po jednym pasie dla każdego kierunku. Dodatkowo zamknięty zostanie chodnik po stronie ul. Wolskiej.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – informacja

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na ww. kontrakcie z dniem 13 sierpnia 2018 r. rozpoczyna kolejny etap prac. Prace będą polegały na zamknięciu lewego pasa ruchu ul. Abramowickiej od km. 1+600 do km. 1+960 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na dotychczas zamknięty prawy pas jezdni. W związku z powyższymi zmianami przewiduje się utrudnienia w ruchu i zaleca się korzystanie z alternatywnych połączeń.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Remont ulicy Krężnickiej – informacja

Remont ulicy Krężnickiej – informacja 

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 1 czerwca 2018r., Wykonawca robót w zadaniu ,, Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej w Lublinie ( odcinek od posesji nr 71 do skrzyżowania z ul. Pasieczną ” przystępuje do prac, które prowadzone będą etapowo. I etap obejmuje prowadzenie robót brukarskich, warstwy wiążącej i ścieralnej po stronie prawej na odcinku od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej, w drugim etapie przewidziane są prace związane z ww. robotami po stronie lewej na odc. od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej. W czasie trwania robót na pierwszym i drugim etapie nie przewidywane są większe utrudnienia w dojeździe do posesji dla mieszkańców oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. Wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem...

więcej

„Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta”- tymczasowa organizacja ruchu

„Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta”- tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na ww. kontrakcie z dniem 12.03.2018 r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym wyżej wymienionej ulicy.
Pracę będą polegały na przebudowie jezdni ulicy wraz z budową dodatkowych pasów ruchu, przebudowie skrzyżowań oraz budowie chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów na posesje i zatok autobusowych po obu stronach ulicy. W celu odwodnienia pasa drogowego zostanie wykonana sieć kanalizacji deszczowej...

więcej

Rozbudowa ul. A.Grygowej – prace rozbiórkowe

Rozbudowa ul. A.Grygowej – prace rozbiórkowe

p_title

Trwa realizacja zadania ,, Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja. Zadanie stanowi cześć projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski ” do dnia 18 stycznia br. wykonano rozbiórkę 11 przęseł oraz podpór istniejącego wiaduktu – etap I (od przęsła nr 14 w obrębie łącznicy zjazdowej do terenu PKP w kierunku przyczółka od strony ul. Mełgiewskiej).

Zdjęcia z placu rozbiórki

więcej