Category remonty

Zmiana organizacji ruchu – ul. Łęczyńska

Zmiana organizacji ruchu ul. Łęczyńska – stan na 21.10.2014 r.

p_title

W związku z trwającą przebudową ul. Łęczyńskiej, w dniu 21 października br. zmieniona została organizacja ruchu w tym rejonie.

Zmiana Leczynska 22.10.2014

Zmiana organizacji ruchu – plan sytuacyjny

Z ruchu wyłączone zostały dwa fragmenty ul. Łęczyńskiej na odcinkach od ul. Mieszczańskiej do ul. Firlejowskiej oraz od drugiego wlotu ul. Firlejowskiej do wjazdu do hurtowni EuroCash z uwagi na prowadzone w tych rejonach prace związane z przebudową.
Ulica Łęczyńska będzie częściowo wyłączona z ruchu na odcinku od Al.Witosa do ul. Przyjaźni ( możliwy ruch prawym pasem jadąc od Al.Witosa ).

Dojazd do posesji znajdujących się na wyłączonych z ruchu odcinkach:

– od Al. Witosa ( do ulicy Mieszczańskiej )

– od Dr...

więcej

ul. Nadrzeczna

ul. Nadrzeczna

p_title

Zakończyła się inwestycja polegająca na budowie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów  z ulicy Nadrzecznej położonej w obrębie Dzielnicy Dziesiąta.
W ramach tego zadania wykonano jednoprzestrzenną jezdnię szerokości 5,5 m z obustronnymi chodnikami szerokości 2,00 m, zamieniając tym samym dotychczasową ulicę o nawierzchni gruntowej na arterię uliczną.  Ponadto wykonano miejsca postojowe dla osób dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej znajdującej  się w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej drogi.

1

Miejsca postojowe znajdujące się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej

Zabezpieczono ruch pieszy oraz zwiększono bezpieczeństwo dzieci i przechodniów, poprzez zamontowanie balustrad oraz wygrodzeń, zapobiegających  wybieganiu dzieci z posesji szkoły ...

więcej

Przypomnienie dla kierowców – ul. Łęczyńska

Przypomnienie dla kierowców – ul. Łęczyńskap_title

W związku z trwającą przebudową ul. Łęczyńskiej, przypominamy, że od dnia 10 października br. obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w rejonie ul. Łęczyńskiej.

Leczynska1

Zmiana organizacji ruchu – plan sytuacyjny

Z ruchu wyłączone zostały dwa fragmenty ul. Łęczyńskiej na odcinkach od ul. Mieszczańskiej do ul. Firlejowskiej oraz od ul. Składowej do ul. Biłgorajskiej z uwagi na prowadzone w tych rejonach prace związane z przebudową. Ulica Łęczyńska będzie częściowo wyłączona z ruchu na odcinku od Al.Witosa do ul. Przyjaźni ( możliwy ruch prawym pasem jadąc od Al.Witosa ).

Dojazd do posesji znajdujących się na wyłączonych z ruchu odcinkach:

– od Al. Witosa ( dla okolic ulicy Mieszczańskiej i Firlejowskiej )

– od Dr...

więcej

Ulica Chodźki, ulica Szeligowskiego w Lublinie

Ulica Chodźki, ulica Szeligowskiego w Lublinie p_title

Zakończyła się inwestycja drogowa zapewniająca połączenie ulicy W. Chodźki z ul. T. Szeligowskiego. Przebudowano odcinek ul. Prof. Antoniego Gębali oraz wybudowano ulicę Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Roboty zrealizowano w oparciu o zatwierdzone projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w branży drogowej, energetycznej i sanitarnej a także projekt stałej organizacji ruchu.

Na podstawie tych dokumentacji zrealizowano nie tylko przebudowę odcinka ulicy Chodźki i ulicy Szeligowskiego ale przebudowano też nawierzchnię zjazdów, chodników, zatok autobusowych, miejsc postojowych i parkingowych. Wybudowaniu uległy również elementy kanalizacji deszczowej, odwodnienia, kanały technologiczne oraz oświetlenia ulicznego...

więcej

Nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe – nowa lepsza droga

Nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe –  nowa lepsza droga p_title

W ostatnich miesiącach w wyniku starań Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, jeszcze na etapie projektów odtworzenia ulic, a przy okazji układania przez Wykonawcę sieci wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej,  wykonane zostały odtworznia nawierzchni ulic na których prowadzone były roboty.
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, postawił sobie za cel aby mieszkańcy min. ulicy Dziubińskiej, Deszczowej, Sachsów oraz ul.Szarotkowej uzyskali nową, lepszą drogę, odtworzoną na całej szerokości.
W wyniku tych działań komfort codziennego życia mieszkańców zdecydowanie się poprawił.

 

90864_1

Ulica Deszczowa przed realizacją

więcej

Przebudowa ul. Łęczyńskiej

Przebudowa ul. Łęczyńskiej w Lublinie p_title

Trwa przebudowa  ul. Łęczyńskiej w Lublinie, do dnia dzisiejszego wykonano większość przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz wodociagowej. W 60% wykonane są stopy fundamentów pod trakcję trolejbusową wraz z ustawieniem słupów. Na pięciu odcinkach wykonano koryto, stabilizację cementową oraz podbudowę z kruszywa i  betonu asfaltowego.

 

Podbudowa asfalotwa na odcinku od ul. Przyjaźni do ul.Mieszczańskiej

więcej

Przebudowa ul. Głuskiej

Przebudowa ul. Głuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejówka do granic miasta.
p_title

W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę ul. Głuskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, wykonaniem nowej geometrii skrzyżowania ul. Głuskiej z ul. Wyzwolenia, budową chodników, zatok przystankowych oraz zjazdów na przyległe posesje.
Przebudowie uległy również obiekty inżynierskie, tj. most na rzece Czerniejówce oraz przepust pod ul. Głuską...

więcej