Category inwestycje

Ulica Chodźki, ulica Szeligowskiego w Lublinie

Ulica Chodźki, ulica Szeligowskiego w Lublinie p_title

Zakończyła się inwestycja drogowa zapewniająca połączenie ulicy W. Chodźki z ul. T. Szeligowskiego. Przebudowano odcinek ul. Prof. Antoniego Gębali oraz wybudowano ulicę Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Roboty zrealizowano w oparciu o zatwierdzone projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w branży drogowej, energetycznej i sanitarnej a także projekt stałej organizacji ruchu.

Na podstawie tych dokumentacji zrealizowano nie tylko przebudowę odcinka ulicy Chodźki i ulicy Szeligowskiego ale przebudowano też nawierzchnię zjazdów, chodników, zatok autobusowych, miejsc postojowych i parkingowych. Wybudowaniu uległy również elementy kanalizacji deszczowej, odwodnienia, kanały technologiczne oraz oświetlenia ulicznego...

więcej

Ulica Lubelskiego Lipca 80

Ulica Lubelskiego Lipca 80′ p_title

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,  dnia 30 września br. podpisana została umowa z wykonawcą robót  którym będzie Konsorcjum w składzie: Lider –  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów  S. A. oraz Partner – Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Zakres inwestycji mającej zakończyć się jesienią 2015r. jest bardzo duży i obejmuje min. roboty  z branży drogowej, tj. – budowę drogi powiatowej nr 2399L – ul. Lubelskiego Lipca ‘80, od skrzyżowania z ul. Muzyczną do skrzyżowania z al. Józefa Piłsudskiego, rozbudowę drogi powiatowej nr 2372L – ul. Młyńskiej w Lublinie, od skrzyżowania z ul...

więcej

Nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe – nowa lepsza droga

Nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe –  nowa lepsza droga p_title

W ostatnich miesiącach w wyniku starań Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, jeszcze na etapie projektów odtworzenia ulic, a przy okazji układania przez Wykonawcę sieci wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej,  wykonane zostały odtworznia nawierzchni ulic na których prowadzone były roboty.
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, postawił sobie za cel aby mieszkańcy min. ulicy Dziubińskiej, Deszczowej, Sachsów oraz ul.Szarotkowej uzyskali nową, lepszą drogę, odtworzoną na całej szerokości.
W wyniku tych działań komfort codziennego życia mieszkańców zdecydowanie się poprawił.

 

90864_1

Ulica Deszczowa przed realizacją

więcej

Aleja solidarności

Aleja Solidarności – oficjalnie oddana do użytku p_title

25 września br. Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, dokonał oficjalnego oddania do użytkowania miejskiego odcinka dojazdu do obwodnicy miasta w ciągu drogi S17 – przedłużenie Al. Solidarności.

Na  uroczystym otwarciu, które licznie zgromadziło przedstawicieli zarówno ze strony Wykonawstwa,  Inwestorów,  zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych i ogólnopolskich mediów, Prezydent podziękował wszystkim, w tym Zarządowi Dróg i Mostów w Lublinie, którzy uczestniczyli w realizacji  tego  zadania na każdym etapie jego realizacji.

_MG_2533_1

Prezydent Lublina, Pan Krzysztof Żuk z Dyrektorem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Panem Kazimierzem Pidek

Prezydent mocno zaakcentował, że realizacja tego zadania to jedna z najw...

więcej

Przebudowa ul. Łęczyńskiej

Przebudowa ul. Łęczyńskiej w Lublinie p_title

Trwa przebudowa  ul. Łęczyńskiej w Lublinie, do dnia dzisiejszego wykonano większość przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz wodociagowej. W 60% wykonane są stopy fundamentów pod trakcję trolejbusową wraz z ustawieniem słupów. Na pięciu odcinkach wykonano koryto, stabilizację cementową oraz podbudowę z kruszywa i  betonu asfaltowego.

 

Podbudowa asfalotwa na odcinku od ul. Przyjaźni do ul.Mieszczańskiej

więcej

Nowe kosze

Nowe kosze uliczne w mieście
p_title

W ramach bieżącego utrzymania miasta Lublin, w nadchodzących dniach rozpocznie się ustawianie dodatkowych, 300 sztuk koszy ulicznych w pasach drogowych.

Propozycje lokalizacji koszy zostały ustalone na podstawie wniosków Rad Dzielnic, min. Rady Dzielnicy Ponikwoda, Dziesiąta, Głusk, Śródmnieście, Sławinek, Węglin Południowy i Pólnocny, Czuby Południowe, jak również zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Kosze uliczne zamontowane zostaną w uzgodnionych miejscach w sposób przyjazny dla mieszkańców, niekolidujący z ruchem pieszym a ich opróźnianie odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w miarę potrzeb.

kosze

Kosz uliczny – ul. Krochmalna

Nowe kosze, ustawione do już istniejących w ilości 1512 sztuk, pomogą w utrzymaniu i...

więcej

Aleja Solidarności

 Aleja Solidarności – nową wizytówką Lublina
p_title

Na konferencji prasowej zorganizowanej 17 września br. w lubelskim Ratuszu, której przyglądał się Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, zaproszeni goście, a także przedstawiciele lubelskich mediów, Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Kazimierz Pidek wraz z Kierownikiem Projektu, Panią Olgą Witek, poinformowali o zakończeniu kluczowej dla miasta  inwestycji:
–  Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19.
Zadanie warte przeszło 386 milionów złotych, zostało w znacznej części tj. ok...

więcej

Przebudowa ul. Głuskiej

Przebudowa ul. Głuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejówka do granic miasta.
p_title

W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę ul. Głuskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, wykonaniem nowej geometrii skrzyżowania ul. Głuskiej z ul. Wyzwolenia, budową chodników, zatok przystankowych oraz zjazdów na przyległe posesje.
Przebudowie uległy również obiekty inżynierskie, tj. most na rzece Czerniejówce oraz przepust pod ul. Głuską...

więcej