Category inwestycje

ul. Sławinkowska – zakończenie prac

Ul. Sławinkowska – zakończenie prac

p_title

Z początkiem września zakończone zostały roboty realizowane w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na przebudowie chodnika w ul. Sławinkowskiej po stronie wschodniej, na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie posesji Sławinkowska 74 do skrzyżowania z ul. Mieczykową w Lublinie”.

slawinkowska_1.jpg

slawinkowska_2.jpg
 

W roku 2021 wykonano odcinek chodnika o szer. 1,5m oddalony od istniejącej jezdni o ok. 1,0 m.
Teren pomiędzy chodnikiem a jezdnią był utwardzony kruszywem. Ze względu na fakt iż ulica Sławinkowska nie posiada odwodnienia zastoiska wody na jezdni przed chodnikiem powodowały tworzenie się błota oraz przy  dużych opadach ochlapywanie przechodniów...

więcej

Inwestycje w dzielnicy Felin

Inwestycje w dzielnicy Felin.

p_title

W sierpniu br. zakończone zostały inwestycje, realizowane w ramach zadania:
„Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”.
W dzielnicy Felin wybudowano chodnik i drogę dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej do wysokości działki 1/5, oświetlenie istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz oświetlenie jezdni ul. Franczaka „Lalka” od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony. Realizacja tych zadań w zdecydowany sposób wpłynie na zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców tej dzielnicy.

 

20220908_104344.jpg
20220908_104451.jpg
20220908_104739.jpg
20220908_104743.jpg
20220908_105203.jpg
20220908_105233.jpg

p_title

więcej

Przebudowa mostu na rzecze Bystrzycy

Przebudowa mostu na rzecze Bystrzycy

p_title

Trwa realizacja zadania, którego przedmiotem jest rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie, realizowanego w ramach projektu unijnego „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”.   Do końca sierpnia wykonano odhumusowanie terenu, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę starego mostu, przewiert i poprowadzenie kabli energetycznych pod rzeką. Dla stabilizacji gruntu pod przyczółek P1 wykonano 53 szt pali betonowych, wierconych, długości 12 m, zmontowano zbrojenie i zakończono wylewanie płyty fundamentowej, wykonano zbrojenie podpory pod przyczółek P1 oraz P2.

pale_1

pale_2

Poza budową nowego mostu w ciągu ul...

więcej

Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Miło nam poinformować, że zrealizowany przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie obiekt:

Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza.

zgłoszony w ogólnopolskim otwartym konkursie ,, Modernizacja Roku & Budowa XXI w...

więcej

Zmiana organizacji ruchu !

Zmiana organizacji ruchu !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami w ramach budowy Dworca Metropolitalnego i modernizacji pobliskich ulic, w najbliższych dniach nastąpią kolejne zmiany w organizacji ruchu.

We wtorek (10 sierpnia) na ul. Krochmalnej na odcinku od ronda Sportowców do ul. Cukrowniczej, rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Tym samym ul. Krochmalna zostanie zamknięta w rejonie prowadzonych robót, z dopuszczeniem ruchu wahadłowego dla komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji oraz zapewniony zostanie dojazd do ul. Nadłącznej i Kawiej od strony ul. Cukrowniczej, poprzez nowo wykonany zjazd do serwisówki, na wysokości posesji Krochmalna 9a. Prace potrwają do końca sierpnia.

Z kolei od środy (11 s...

więcej

ul.Dworcowa – podpisanie umowy !

ul.Dworcowa – podpisanie umowy !

p_title

W środę, 30 grudnia 2020r. w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, w imieniu Gminy Lublin podpisana została umowa na przebudowę i budowę przedłużenia drogi gminnej ul. Dworcowej, jako zadanie nr 2  w ramach budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Od lewej : Pan Cezary Łysenko – Dyrektor Budownictwa Infrastruktalnego Budimex SA, Pan Kazimierz Pidek -Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Pan Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin                         ds. Inwestycji i Rozwoju.

W ramach projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” – zadanie nr 2,  ul. Dworcowa będzie przedłużona do ronda przy Targach Lublin...

więcej

Podpisanie umowy na budowę dworca metropolitarnego !

 Podpisanie umowy na budowę dworca metropolitarnego !

p_title

18 grudnia 2020r. w imieniu Gminy Lublin, podpisana została umowa, której przedmiotem jest budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przedmiot umowy obejmuje trzy zadania, tj :
zadanie nr 1 – przebudowa drogi gminnej – ul. 1 Maja w Lublinie, od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do Placu Bychawskiego.
zadanie nr 3 – rozbudowa drogi powiatowej – ul. Krochmalnej, rozbudowa drogi gimmej – ul. Stadionowej, rozbudowa drogi powiatowej – ul. Młyńskiej, rozbudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej, rozbudowa drogi gminnej – ul. Pocztowej, budowa drogi gminnej – ul. Gazowej, przebudowa drogi wojewódzkiej – ul. Władysława Kunickiego, budowa planowanej drogi gminnej łącznika pomiędzy ul...

więcej

ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu

ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 30 listopada 2020r. od godz. 8.00  wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Diamentowej w rejonie wiaduktu kolejowego. Zmiana polegać będzie na wyłączeniu pasów prawego i lewego na obu jezdniach. Dla ruchu pojazdów pozostaną środkowe pasy. Ten etap prac potrwa do 7 grudnia 2020r. do godz. 14.00.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

INFORMACJA O TRANSMISJI ONLINE Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O TRANSMISJI ONLINE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 1, 3 oraz 4.

Transmisja rozpocznie się o godzinie 11:00 w dniu 31.08.2020 r.

Proszę kliknąć w miniaturkę

 

 

więcej

Kryształowa Cegła – nasza praca ponownie doceniona !

Kryształowa Cegła – nasza praca ponownie doceniona !

p_title

13 grudnia 2019r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul.Akademickiej 15 w Lublinie odbyła się XIX Gala konkursu o Kryształową Cegłę. Konkurs, który jest jednym z największych przeglądów dokonań architektonicznych, inżynierskich i konserwatorskich w Europie Wschodniej. Statuetki przyznawano w 11 kategoriach.
W kategorii X Obiekty Infrastruktury Komunikacyjnej, Kryształową Cegłę – Nagrodę Specjalną, otrzymała Gmina Lublin – Zarząd Dróg i Mostów Lublinie -, za wdrożenie systemu przesiadkowego z ruchu podmiejskiego do komunikacji zbiorowej, którą z rąk Organizatorów odebrał, Pan Stanisław Wydrych, Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji.

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, mgr inż. Stanisław Wydrych

więcej